Проект “Залмоксис”

Проект “Залмоксис”

Проекти 0

ЗАЛМОКСИС е стремеж да се разкаже красива  приказка  за  приказните подземия, които съществуват в градски или извънградски реалности на всички Дунавските страни. Проектът  е фокусиран върху проучването, анализ  на определен между партньорите  брой изкуствени  или естествени подземни пространства,  създаване на стратегически общ документ за използването  на естествени и изкуствени подземни ресурси в полза на туризмаОчакваните резултати са:  Създадена стабилна партньорска мрежа; Стратегия  използване  на подземните активи в полза на туризма, Създаден общ виртуален туристически продукт за възможностите на туризъм под земя.  Архитектурен дизайн  за синергия  туристическите маршрути на подземни  активи с надземни туристически точки. Реализиране на пилотна инициатива  в гр.Русе ,създадена  съгласно  целите  и допустимите мерки на стратегия ЗАЛМОКС.

Залмоксис  е тракийски бог , който е можел  свободно да се движи в подземното и надземно пространство. Проектът  Залмоксис е фокусиран върху проучването, анализ и създаване на стратегически общ документ за използването  на естествени и изкуствени подземни ресурси в полза на туризма.

Общ проблем:

Подземните активи  условно можем да ги  разделим  на  естествени и изкуствени. Те са многообразни  и специфични за всеки регион /страна.  Към момента липсва  общ европейски поглед върху това неизползвано богатство .  Има фрагментарно включване на отделни сегменти от подземните пространства за туризъм  или други цели ,  ала това се случва  рядко и засяга  най –често  красиви  естествени пещери .

Решението:

В рамките на проекта ще се проучат подземните  пространства , който поради огромното многообразие  и количество, ще бъдат  ограничени до  50 обекта за всеки партньор, като това включва и създаване на  картна основа.   Анализ на туристическият потенциал  на проучените обекти. Създаване на стратегия за използване на идентифицираните подземни туристически   ресурси.  Създаване на  общ туристически продукт . Пилотна дейност в гр.Русе свързана  със създаването на подземен туристически маршрут/и .
            Дейности :

 Изследвания на ресурсите ,анализи на съвместна информация ; стратегическо        планиране; план за действие  и реализиране на пилотна инициатива в гр.Русе

Проектът не може да  проучи всички подземни пространства  върху една огромна територия от  6 държави. Изследванията  ще се  фокусират върху  20 – 30 подземни пространства  за  всеки партньор. Важното е да се създаде методология   е общо европейско решение /подход  за  интегриране на подземните пространства  в общите  туристически активи. Тук е важно  и самото заснимане /картиране  в  3Д  стандарт , ала не по малко важни са митовете ,легендите ,историческото позициониране  на  даденото пространство. Това е работа на твърде  интегриран екип от археолози, геолози/геодези  ,програмни експерти , експерти по архитектура . За постигане на специфична целите  ще бъдат ползвани

Методи за анализ на туристическия потенциал на идентифицираните ресурси /експертни оценки/; Методи за оценка на състоянието на идентифицираните ресурси /технически експертизи и експертни оценки/; Метод на наблюдението – пасивен метод на проучване на успешни европейски практики за използване на подземни обекти /артефакти или природни/ като туристическа атракция; Методи на стратегическото планиране /SWOT-анализ, определяне на цели, ориентирани към ползването на новите възможности за разработване на туристически продукт/ от заинтересованите страни/; Методи и техники за презентиране на Стратегията, адресирани към заинтересованите страни /национални и регионални власти от държавите-партньори, туроператори, НПО, работещи в областта на туризма. Нейната иновативност се определя от иновативния характер на проектната идея, но тя се базира на релевантния проектен опит на Водещия партньор в областта на туризма. Иновационни  методи за дигитализация. В този аспект българският партньор –фондация „Ятрус” има опит., включително чрез добавяне на нови  ефектни конструкции  към създадените дигитални реалности . Така  стратегическият документ ще има  и своя  електронна  дигитална  версия, което  създава условия за интелигентен  устойчив и приобщаващ растеж на трансграничните региони . Реален принос за устойчивост  е създаването на техническа документация, която да даде конкретни  дизайнерски решения  за избрани  3 подземни обекта за всеки партньор. Паради високата степен на готовност и за демонстрация  на синергията между надземни и подземни туристически пространства в Русе ще бъде реализирана пилотна инициатива.
За  „нещата под земята”    във всяка  страна /региона има множество  митове  и легенди. Населявани  са виртуално  с „лоши същества”,  тайнствени съкровища ,създадени са легенди,митове  във всеки регион. Подземието във  всички случаи пали  въображението на всеки ,тези пространства  притежават невероятен туристически потенциал. Всеки  е привлечен да бъде „Индиана Джонс” и /или д Тезей ,които смело минава през „Лабиринта на Минотавъра ” .  Към момента липсва  общ европейски поглед върху това неизползвано богатство .  Има фрагментарно включване на отделни сегменти от подземните пространства за туризъм  или други цели
Проект ЗАЛМОКСИС  , е опит да се разкаже красива  приказка  за  приказните подземия , които владеят пространствата в градски или извънградски мащаби. Новите виртуални реалности често са по  зашеметяващи от фантастичните романи. Виртуалната реалност /VR/  и подсилената реалност /AR/ са неща които ще се получат като резултати по проекта. Те са инструмент ,които лесно може да бъде форматиран за мобилни устройства, като това даде могъща реклама на дунавските региони

Не подлежи на съмнение ,че  интерса на хората  да видят и„какво се крие там” под земята  владее умовете и съзнанието. Подсилването на тези нагласи ,чрез  дигитални  реалности  ,добавени ефектни реконструкции на  добавени реалности ще създадат приказна  конструкция  на  действителността  под земята. Планираната помощ за архитектурен дизайн на избрани пространства  ще даде чертежи ,стойности и решения за избраният от Стратегията ЗАЛМОКСИС мистичен свят .Проектът е силно проиновативен   и създава условия за интелигентен  устойчив и приобщаващ растеж на дунавските региони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *