Посещение във Финландия 16.02.2020 – 25.02.2020

17.02.2020

На 17.02.2020г. бе проведена въвеждаща среща, на която бяха приветствани обучаемите лица. На нея присъстваха представители на финландския партньор, които са пряко ангажирани с изпълнение на дейностите по проекта на Университет “Савоня” – “Future Technologies in Education” (“Бъдещи технологии в образованието”), както и лектори, на които е поверено провеждане на обученията, като всеки от тях се представи. Наред с това всеки от представителите на целевата група се представи, като описа своето образование, занимание, интереси и очаквания от предстоящите обучения. Обсъдено бе и разпределението на задачите между целевата група за изпълнение на заложените резултати (видеоклипове, 360-градусови снимки и др.) в Дейност 3 “W3 Адаптиране и валидиране на социалните иновации”. През същия ден целевата група бе подробно запозната с проекта на Университет “Савоня” – “Future Technologies in Education” (“Бъдещи технологии в образованието”) и изпълнението му до момента в резултат на сътрудничеството с фондация “Ятрус”. Mikko Myllymäki представи VR технологии – тяхната същност и приложението им в различни области, като медицина, здравни грижи и др., създаването на съдържание за дигиталните продукти, като обърна внимание и на възможностите за бъдещото развитие на тези технологии. През същия ден целевата група посети и събития от Международната седмица (International Week of Savonia UAS), организирана от Университет “Савоня”, в която взимат участие представители на различни учебни заведения от света (Нидерландия, Дания, Коста Рика и др.). Целта на събитието e да се засили идеята как висшето образование може да вдъхнови и насърчи благосъстоянието и балансирания начин на живот сред преподавателите и студентите, както и в околните общности. Международната седмица предлага и платформа за стартиране на нови инициативи за сътрудничество и разработване заедно на нови идеи за проекти.

18.02.2020

На 18.02.2020г. бе проведено обучение по разработка на софтуер с лектор Paula Puhilas. Подробно бе представен начина за управление и създаване на проекти и управлението на рискове. В същия ден бе проведено и обучение с Mikko Pääkkönen за работа с Unity basics и Real Time 3D, които представляват софтуери за разработка на игри. Представени са начини за програмиране във виртуално студио и за създаване на игри с VR, както и приложение на XR в архитектурата.

 

19.02.2020

На 19.02.2020г. се проведе обучение с лектор Jaakko Laukkanen за работа с Adobe Premiere Pro за създаване и обработка на видео продукции, редактиране и аудио ефекти. През същия ден. През същия ден се проведе обучение за създаване на 360-градусови разходки, чрез платформите Thinglink и Matterport, с лектор Jesse Honkanen. Като част от Международната седмица бе организирана и обиколка на гр. Куопио и посещение на кулата Puijo.

 

20.02.2020

На 20.02.2020г. целевата група бе запозната със създаването на 3D модели, приложението на VR в архитектурата и работа със софтуерите Revit, Enscape и Twinmotion. По-късно през деня представителите на целевата група посетиха работилницата с 3D принтери и видяха процеса за принтиране на различни модели. Вечерта целевата група посети събития за закриване на Международната седмица (мюзикъл и вечеря).

 

21.02.2020

 

 На 21.02.2020г. денят бе посветен на предприемачеството във VR. Лекции изнесоха Matti Laitinen и Robert Taylor. Целевата група посети и няколко компании, които се занимават с XR технологии.

24.02.2020

На 24.02.2020г. целевата група посети Логистичен център на Професионалния колеж Саво, където бяха представени начините за използване на VR технологии при обучението  шофьори на различни превозни средства (коли, камиони, кранове и др.). По-късно през деня бяха демонстрирани и VR amp; Wellbeing технологии, VR продукти, създадени от Savonia както и роботи. В края на деня, всеки от целевата група разказа какво е научил по време на цялото обучение.