Регата ТИД 2015

Регата ТИД 2015

Проекти 0

 

На 30.08.2015 година се проведе

60-тата международна туристическа регата “ТИД 2015” ,Тутракан

Регата ТИД 2015


Целта на събитието още от първия поход беше взаимното разбирателство, приемане на живота и културата в другите страни, независимо от съществуващите политически, философски, религиозни или етнически различия. То насърчи сприятеляването и засили солидарността сред любителите на водните спортове и хората от различните дунавски страни.

В събитието се включиха  над 200 участници от цяла България, както и чужденци.

Проектът „Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, цели да стимулира икономическото и културно развитие на рибарска област „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, чрез насърчаване на граждански инициативи, свързани с повишаване на жизнения статут на учащите и младежите, свързани с развитие на туризъм и отдих по река Дунав, опазването на околната среда, подпомагането на спортни дейности и туристически дейности, младежкия отдих, спорт и туризъм, като цяло.

Всеки участник в 60-тата международна туристическа регата “ТИД 2015” получи личен поздравителен адрес от
д-р Димитър Стефанов – Кмет на община Тутракан

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *