ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 – 2013

Проекти 0

ПРОЕКТ: BG-2014-GTS-3.1.02-011

Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област Главиница- Тутракан – Сливо поле“

 

Проекта на фондация „Ятрус“ представлява иновативен подход при предоставяне на услуги за отдих и рекреация за ученици и младежи. Той предлага ефектна разходка с рибарска лодка, риболовен туризъм и атракции свързани с рибарството. Туристите се качват на борда на професионални рибарски кораби, за да опознаят техниките за ловене на риба.

 

Проекта има редица дейности свързани със разпространение на информация и популяризиране на парковете в областта „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Сред тях са едни от най-големите влажни зони в България, екомаршрити, музеи, единственото по родът си „рибарска махала“ и др.

 

Забележителности в РО „Главиница-Тутракан-Сливо поле“

Голяма част от забележителностите в района са свързани с река Дунав. Образувалите се влажни зони (блата и езера) са особено ценни за региона тъй като създават отлична среда са огромно многообразие от животински и растителни видове.

 

Влажниte зони са най-продуктивните екосистеми на Земята и са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са незаменими местообитания на редки животински и растителни видове. Също така, влажните зони играят важна роля в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голям част от повърхностните води.

 

Любопитно е че имат способността им да пречистват преминаващите през тях води (съществуват пречиствателни станции имитиращи естествените блата). Друг интересн факт е, че съхраняващият се в тях въглерод, ги прави изключително важни за предотвратяване на промените в климата.

 

ГЛАВИНИЦА

 

В землището на с. Малък Преславец са съчетават множество природни и исторически забележителности. В близост са открити останки от римската крепост Кандидиана. Преполага се, че тук е бил построеният край Дунава дворец на хан Омуртаг. От този факт произлиза и името Малък Преславец.

Едно от най–красивите места в областта е езорото на с.Малък Преславец, което се намира на 4 км от селото. То е с площ 38,5 ха и е известно още като “Царството на водните лилии”. То е защитена територия с цел запазване на естествените местообитания на редки растителни видове, водоплаващи и грабливи птици.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *