“Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

“Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

Проекти 0

Идеята

 

Проектът „Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, цели да стимулира икономическото и културно развитие на рибарска област „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, чрез насърчаване на граждански инициативи, свързани с повишаване на жизнения статут на учащите и младежите, свързани с развитие на туризъм и отдих по река Дунав, опазването на околната среда, подпомагането на спортни дейности и туристически дейности, младежкия отдих, спорт и туризъм, като цяло.

 

  

 

Какви са нашите цели ?

1.Създаване на  условия за мобилна туристическа база за младежки отдих в с. Пожарево, община Тутракан.

2.Оборудване  със специфични доставки на мобилния туристически център в с.Пожарево,община Тутракан

3.Развитие на имиджа на рибарската област, като привлекателна туристическа дестинация и повишаване на популярността му на международно равнище (визуализация, реклама, разпространение на информационни материали и т.н.);

4 Организиране  на  2 събития със спортен характер в регионален мащаб.

4.1 Включване на младежи от рибарската област ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ и участие в младежката Дунавска регата ТИД .Посрещане на международните участници в къмпинг „Пожарево” и организиране на културна програма.

4.2 Включване на ученици от горните класове на областите Русе и Силистра в демонстративни състезания по корабен моделизъм 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *