Category: Uncategorized

Финална партньорска конференция

На 06.10.2020. в гр. Русе се проведе финална партньорска конференция по проект №BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” по процедура „Транснационални партьорства”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Участие взеха българският бенефициент фондация „Ятрус”, българският партньор Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност- Русе, и чуждестранният партньор Savonia University of…
Read more


0

Среща за стартиране на бизнес в сферата на виртуалните иновации

На 15.10.2020г. в гр. Русе се проведе среща на младежи, които имат нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации, в изпълнение на Дейност 6 от проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” във връзка с ДБФП № BG05M9OP001-4.003-0034-C01 по процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партьорства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките…
Read more


0

Среща “Бизнес в сферата на виртуалните иновации”

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растежˮ, на 16.07.2020г. в гр. Русе се проведе среща с младежи, които имат нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации. Присъстваха и представители на целевата група, които представиха възможностите за използване и прилагане на XR: VR/AR/MR в различни сфери, като…
Read more


0

Разходка с лодка по Дунав

С подкрепата на Оперативна програма за развитие на сектор РИБАРСТВО/2007-2013/ Фондация Ятрус предлага лодка под наем, само за Вас и Вашите приятели или участие в някои от плаванията по Дунав-Калимок-Бръшлен- Малък Преславец. Екипажът на лодката ще се погрижи за вашето добро настроение и незабравими емоции. Обадете ни се, за да организираме преживяването което желаетe. Организираме: Круизи…
Read more


0

Устав на фондацията

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Наименованието на Фондацията е фондация “Ятрус”. Наименованието може да бъде изписвано и на английски език, както следва: Yatrus foundation.   Чл.2. (1) Фондацията е организация с нестопанска цел и се учредява в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (2) Фондацията е доброволна, независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала…
Read more


0