Виртуални иновации за предприемачество и растеж

Бързото навлизане на иновативните технологии в ежедневието ни доведе до промяна в структурата и нуждите на пазара на труда. С голяма значимост в днешни времена са продуктите, използващи виртуална, смесена или добавена реалност, тъй като намират практическо приложение в редица сфери. Проектът „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” е насочен главно към, но не се изчерпва…
Read more


0