Blog

Финална партньорска конференция

На 06.10.2020. в гр. Русе се проведе финална партньорска конференция по проект №BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” по процедура „Транснационални партьорства”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Участие взеха българският бенефициент фондация „Ятрус”, българският партньор Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност- Русе, и чуждестранният партньор Savonia University of…
Read more


0

Среща за стартиране на бизнес в сферата на виртуалните иновации

На 15.10.2020г. в гр. Русе се проведе среща на младежи, които имат нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации, в изпълнение на Дейност 6 от проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” във връзка с ДБФП № BG05M9OP001-4.003-0034-C01 по процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партьорства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките…
Read more


0

Среща “Бизнес в сферата на виртуалните иновации”

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растежˮ, на 16.07.2020г. в гр. Русе се проведе среща с младежи, които имат нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации. Присъстваха и представители на целевата група, които представиха възможностите за използване и прилагане на XR: VR/AR/MR в различни сфери, като…
Read more


0

Добавена реалност /разширена реалност

Разширената реалност ( AR ) е интерактивно преживяване на среда в реалния свят, при която обектите, които пребивават в реалния свят, се усилват от компютърно генерирана визуална  информация, понякога чрез множество сензорни устройства за   визуална , слухова  и обонятелна информация   Разширената реалност  AR може да бъде определена като система, която изпълнява три основни характеристики: комбинация от реални и виртуални светове, взаимодействие в…
Read more


0

Виртуална реалност – какво е това ?

.Понятието „виртуална реалностˮ се състои две думи „виртуалнаˮ и „реалностˮ. Определението за „виртуалноˮ е нещо близко до реалността, а понятието „реалностˮ е свързано с това, което преживяваме като хора. Така терминът „виртуална реалностˮ всъщност означава „нещо почти реално / почти реалностˮ. За да се получи тази „почти реалностˮ е необходимо определена симулация на реалността, която…
Read more


0

Реалност – какво е това ?

Почти  реалност ? Ние познаваме света чрез нашите сетива и системи за възприятие.: вкус, допир, мирис, зрение и слух. Истината е, че хората имат много повече сетива от това, като например чувство за баланс. Посочените сетива след специална обработка на сетивна информация от мозъка ни гарантира, че имаме богат поток от информация за околната среда…
Read more


0

Речник за виртуална реалност

Виртуалната реалност ( VR ) Виртуалната реалност ( VR ) е симулирано преживяване, което може да бъде подобно или напълно различно от реалния свят. Приложенията на виртуална реалност могат да включват забавление ( видео игри ) и образователни цели (т.е. медицинско или военно обучение). Други, различни видове технологии в стил VR включват разширена реалност и смесена реалност .Понастоящем стандартните системи за виртуална реалност използват очила  за виртуална реалност,, за да генерират реалистични…
Read more


0

Риболов

Фондация Ятрус организира и риболов за любители. Еднодневен риболов ОФЕРТАТА ЗА НАЕМ НА ЛОДКАТА ВКЛЮЧВА: Тръгване от пристанището Възможност за снимки на борда Необходимата екипировка и инструкции за безопасност по желание Необходимите риболовни принадлежности и стръв Продължителност на приключението: осем часа  Безалкохолни напитки и вода Предварително обучение относно основните етапи и техники за риболов Възможност за…
Read more


0

Частни събития на лодка

Организиране на частни събития на лодка Организирайте вашият празник и го превърнете в незабравимо изживяване на лодка! Фондация Ятрус предлага наем на лодка и разходка по маршрут по избор по река Дунав. Зарадвайте вашите близки с един нестандартен подарък.   Организиран туризъм по маршрут Стандартен маршрут /Русе-Калимок-Бръшлен -Малък Преславец/  ОФЕРТАТА ЗА НАЕМ НА ЛОДКАТА ВКЛЮЧВА:…
Read more


0

Приключение с лодка

Тридневно пътешествие с лодка по река  Дунав /Стандартен маршрут /Русе-Калимок-Бръшлен -Малък Преславец/     Поречието на река Дунав предоставя невероятни възможности не само за спиращи дъха романтични залези, но и за воден и речен туризъм. Речният туризъм у нас е един от най-рано развилите се видове туризъм. Тридневна разходка с напълно свободна за вас програма,…
Read more


0