Author: Фондация Ятрус

Разходка с лодка по Дунав

С подкрепата на Оперативна програма за развитие на сектор РИБАРСТВО/2007-2013/ Фондация Ятрус предлага лодка под наем, само за Вас и Вашите приятели или участие в някои от плаванията по Дунав-Калимок-Бръшлен- Малък Преславец. Екипажът на лодката ще се погрижи за вашето добро настроение и незабравими емоции. Обадете ни се, за да организираме преживяването което желаетe. Организираме: Круизи…
Read more


0

Виртуални иновации за предприемачество и растеж

Бързото навлизане на иновативните технологии в ежедневието ни доведе до промяна в структурата и нуждите на пазара на труда. С голяма значимост в днешни времена са продуктите, използващи виртуална, смесена или добавена реалност, тъй като намират практическо приложение в редица сфери. Проектът „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” е насочен главно към, но не се изчерпва…
Read more


0

Регата ТИД 2015

  На 30.08.2015 година се проведе 60-тата международна туристическа регата “ТИД 2015” ,Тутракан Регата ТИД 2015 Целта на събитието още от първия поход беше взаимното разбирателство, приемане на живота и културата в другите страни, независимо от съществуващите политически, философски, религиозни или етнически различия. То насърчи сприятеляването и засили солидарността сред любителите на водните спортове и хората…
Read more


0

“Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

Идеята   Проектът „Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, цели да стимулира икономическото и културно развитие на рибарска област „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, чрез насърчаване на граждански инициативи, свързани с повишаване на жизнения статут на учащите и младежите, свързани с…
Read more


0

Устав на фондацията

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Наименованието на Фондацията е фондация “Ятрус”. Наименованието може да бъде изписвано и на английски език, както следва: Yatrus foundation.   Чл.2. (1) Фондацията е организация с нестопанска цел и се учредява в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (2) Фондацията е доброволна, независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала…
Read more


0

Проект “Залмоксис”

ЗАЛМОКСИС е стремеж да се разкаже красива  приказка  за  приказните подземия, които съществуват в градски или извънградски реалности на всички Дунавските страни. Проектът  е фокусиран върху проучването, анализ  на определен между партньорите  брой изкуствени  или естествени подземни пространства,  създаване на стратегически общ документ за използването  на естествени и изкуствени подземни ресурси в полза на туризма. Очакваните…
Read more


0

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 – 2013

ПРОЕКТ: BG-2014-GTS-3.1.02-011 „Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област Главиница- Тутракан – Сливо поле“   Проекта на фондация „Ятрус“ представлява иновативен подход при предоставяне на услуги за отдих и рекреация за ученици и младежи. Той предлага ефектна разходка с рибарска лодка, риболовен туризъм и атракции свързани с рибарството. Туристите…
Read more


0

Ред за осъществяване на общественополезна дейност

[accordion][pane title=”Общи положения” start=open] Чл. 1.  С тези правила се уреждат редът, по който се осъществява общественополезната дейност на фондацията и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото . [/pane][pane title=”Правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност”] Чл. 2. (1) Фондацията осъщестява дейност в обществена полза съобразно устройственият си акт – устав.…
Read more


0