Среща за стартиране на бизнес в сферата на виртуалните иновации

Среща за стартиране на бизнес в сферата на виртуалните иновации

Uncategorized 0
На 15.10.2020г. в гр. Русе се проведе среща на младежи, които имат нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации, в изпълнение на Дейност 6 от проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” във връзка с ДБФП № BG05M9OP001-4.003-0034-C01 по процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партьорства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. с бенефициент фондация „Ятрус” и български партньор „Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност” гр.Русе. Чуждестранен партньор по проекта е Savonia University of Applied Sciences – университет от гр. Куопио, Финландия.
На срещата присъстваха младежи, които имат нагласи и желание да старират предприемачество в тази така интересна и перспективна област на виртуалните иновации. Представени и обсъдени бяха следните теми:
– Какво е виртуален бизнес и как работи той? За каква работа е подходящ виртуалният бизнес? Възможно ли е виртуално управление на бизнеса?
– Виртуална търговия и услуги на едро и дребно. Виртуална реалност в развлекателната индустрия – игри. Виртуална реалност в образованието. Виртуална реалност в здравеопазването.
– Виртуална реалност при строителство, архитектура и продажба на имоти. Виртуални обиколки.
– Демонстрация на продуктите, които бенефициентът фондация „Ятрус“ създаде по проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж“, Част от продуктите са достъпни за широката аудитория на следните интернет адреси: https://rusewalk.eu/ , https://my.matterport.com/show/?m=FB7JVMfRp3R .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *