Среща “Бизнес в сферата на виртуалните иновации”

Среща “Бизнес в сферата на виртуалните иновации”

Uncategorized 0

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растежˮ, на 16.07.2020г. в гр. Русе се проведе среща с младежи, които имат нагласи да стартират бизнес в сферата на виртуалните иновации. Присъстваха и представители на целевата група, които представиха възможностите за използване и прилагане на XR: VR/AR/MR в различни сфери, като здравеопазване, архитектура и строителство, инженерство, образование, историческа реконструкция на обекти, търговия и развлекателна индустрия.

Програма на събитието

  • 9.30 -10.00 Регистарция
  • 10.00 – 11.00 Виртуална реалност в 360 градуса. Работа с камера RICOH THETA V
  • 11.00 – 11.30 Дискусия
  • 11.30 – 12.30 Примерна структура за създаване виртуална реалност
  • 12.30 – 13.30 Обяд
  • 13.30 -14.30 Бизнес предприемачеството чрез виртуална реалност част 1
  • 14.30 – 15.30 Виртуална реалност в 360 градуса. Работа с камера – MATTERPORT PRO 2
  • 15.30 – 16.30 Бизнес предприемачеството чрез виртуална реалност част 2
  • 16.30 – 17.00  Дискусия

Презентации от събитието

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *