Посещение във Финландия 26-30.08.2019г.

По време на визитата в гр. Куопио, Финландия, са представени партньорите на Университет “Савоня” за изпълнение на финландския проект “Future Technologies in Education” (“Бъдещи технологии в образованието”) – “Savo Vocational College” (SAKKY) (Професионален колеж “Саво”), Kuopio University hospital (KUH) (Университетска болница Куопио) и South Karelia Social and Health Care District (Eksote) (Район за социални и здравни грижи в Южна Карелия (Eksote)). Проведе се среща и с ректора на университета г-жа Мерви Видгрен, която изрази готовност и за развиване на бъдещи партньорски инициативи. По време на работното посещение, финландските партньори представиха множество иновативни технологии, които могат да се прилагат и в България за развитие на образованието и бизнеса. Това са иновативните решения, свързани с прилагането на виртуалните реалности, които не са достатъчно широко използвани у нас, но които имат висока добавена стойност и спестяват средства и време на младите предприемачи. Обстойно се обсъдиха и дейностите, които ще е необходимо да се осъществят, за да бъдат успешно изпълнение проектите № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” на фондация „Ятрус” и „Бъдещи технологии в образованието” на Университет “Савоня”. За целта се проведоха срещи със студенти, преподаватели, експерти, както и представители на бизнеса, занимаващи се със създаване на виртуални и добавени реалности. Една от темите на дискусиите бе въвеждането на дигитално образование при обучението на медицински сестри. С оглед на това се посетиха университетската болница в гр. Куопио, Финландия, и Симулативния център за обучение в Савоня, в които широко се използват технологии, включително и с виртуални и добавени реалности, за по-качествено обучение на бъдещите специалисти.

ПОНЕДЕЛНИК 26

Посрещане в университета Савония

9:00 – 11:00

 • Добре дошли в Савония
 • Добре дошли и кафе,
 • Представяне на Савония, директор , Salla Seppänen
 • Представяне на научноизследователската и развойна дейност, Petteri Jääskeläinen и Jukka-Pekka Skön

11:00 – 12:00

 • Разглеждане на забележителности в Савония (Future Food, Johanna Kantala, BMLS лаборатории, Лена Tikka, принцип преподавател, Вир въдиците със Хана Nevala)

12:00 – 13:00 

13:00-14:00

 • Център за симулация в Савония, старши преподавател Томи Киннунен https://www.savonia.fi/simulaatiokeskus/simulaatio.html

14:00-16:00

 • Работа с проект FutureEdu
 • Отдалечен образован модел , Sanna Kolehmainen
 • Период на образование и обучение в фондация Куопио , Савония и Ятрус
 • Виртуална среда в болница и лаборатория в Русе , фондация Ятрус
 • Дискусия 

19:00

 • Sighteeing да Puijo кула и вечеря в Koivumäen Kartano

ВТОРНИК 27

Посрещане в колежа Саку

09 .00 – 11 .00

 • Официална Добре дошли в професионалното училище в Саво
 • Добре дошли и кафе, заместник-директор Юка Косунен
 • Презентация на Професионален колеж Саво ,
 • международен координатор, Таря Толонен
 • Разглеждане на забележителности в професионалното училище Саво
 • 11.00 – 12.00
 •  Проекти за цифрово обучение, Jukka Saastamoinen (Металообработка), Виле Ремес (Логистика), Юка Корхонен (Дървообработване, Сотеви )

12.00 – 13.00 часа

 • Обяд в столовата на Арония

13.00-15.00

 • Логистичен център в Колмисоппи : VR в логистичното образование
 • Симулцаия в обучението за оправление на МПС

17: 00-22: 00

 • Традиционна финландска вечер в Jätkänkämppä 

СРЯДА 28

XR в Савония и бизнеса

09:00 – 12:00 
XR в Професионален колеж

 • Савония и Саво
  Mikko Pääkkönen, кратко представяне на XR в savonia .
 • Проект и в XR (здравеопазване, архитектура, дизайн, туризъм)
 • Проект о т AR в здравеопазването, Йонас Seppänen и Мико Tossavainen, компютърни студенти
 • Проект в архитектурата
 • Проекти в областта на дизайна или туризма
 • Тестване и дискусия , Джеси Хонканен и Паула Пухилас, Микко Пяекьонен , sakky

12:00 – 13:00 

 • Пауза за обяд Ресторант Hyvähuomen

13:30 – 16:00

 • 3D-тало , Примери за AEC. Г-н Tuoman Hirvo nen https://3dtalo.fi/ Казуси vanhan vieremä, tahko, illa llinen? )
 • Муикку медии https://muikkumedia.fi/
 • XR Hub общество
 • Представител на трудовия живот (например компания Juntta )
 • Град Куопио

15:00

 • Свободно време, о rthodox църква музей, Куопио Стария Музей

Четръртък 29

Поцещение в университетската болница

10:00 – 11:00 

 • Клиничен образователен център, последващи симулации за реанимация, Mika Karjalainen

11:00 – 12:00

 •  Обедна почивка

12:00 -13: 00 

 • Въведение в Микрохирургичния център, Marleena Ruutiainen

13:00 -15: 00 

 • Свободно време, Музей на православната църква, забележителности по центъра на Копио

17: 00-20: 00

 • Разглеждане на забележителности круиз в езерото Калавеси, отпътуване от главното пристанище 16:50 

18:00-20:00

 • Спиране за вечеря от 18:30  часа в ресторант Саана.

Петък 30

Среща с директора на Савониа. Дискусия за бъдещо съдружничество

9:00 -10: 30

 • Магистърска степен по дигитално здраве, Рийта Турджамаа, старши преподавател
 • Бъдещи планове и дискусии, всички членове на проекта
  Маржа Грьон-Рисанен, международен координатор

10:30 – 11:00

 • Поздрав от ректора Мерви Видгрен

11: 00- 12:00

 • Обяд

12.00 – 15.00

 • Сателитно обучение
 • Виртуални среди разположени в Русе

15.00 –

 •  Посещение на лятна вила на Сирка Лиса