Идентифициране на иновативни практики

По време на посещението ни в Финландия ние индентифицирахем множество иновативни практики:

 • Виртуална реалност в обучителния процес за работа с машини
 • Симулация на управление на МПС, трактор, електрокар, комбайна, кран за преместване на дървени трупи и други индустриални превозни средства
 • Използване на добавена реалност за минимализиране на грешките при отстраняване на повреда по МПС
 • Виртуални реалност в обучението на болничен персонал
 • Облепяне на болнична фасада с текстури свързани с отделението с цел по лесно разпознаване
 • Стимулационен център за обучение на медицински сестри, акушерки и лаборанти. Използват се кукли с човешки функции максимално приближаващи се до реален пациент.
 • Симулация на домашни условия за обучението на пара медици, с цел подготовка за реална ситуация
 • Зали за релаксация на пациенти с дементциа аутизъм и други заболявания предоставящи пациента към нервни сривове
 • Зала за ерго-тераия
 • Електронни учебници,наръчници интегрирани с QR кодове в среда за практическо обучение
 • Виртуален под  с обучителна и развлекателна  цел 
 • 3Д моделиране на фабрика и симулация на поточния процес с цел изчистване на грешките преди започване на реална работа и конструкция
 • Използване на виртуална реалност в архитектурата за визуализация на обекти пред клиента преди стоеж
 • Добавена реалност с обучителна цел. Можем да разгледаме всеки един предмет и с помощта на софтуер да го разглобим на съставните му части за по детайлна инспекция
 • Роботи преподаващи лекции на деца. С цел задържане на вниманието и интереса към предмета
 • Виртуална реалност за развлечение 
 • Виртуална реалност за бизнес. Маркетинг на продукти и екстремни усещания