Виртуални материали за обучение

Виртуална разходка в училище с цел предварително запознаване

Интерактивна среда за запознаване с работна обстановка

Интерактивна снимка за запознаване с работата на машина

Наръчник за безопасност