Виртуална реалност – какво е това ?

Виртуална реалност – какво е това ?

VR book 0

.Понятието „виртуална реалностˮ се състои две думи „виртуалнаˮ и „реалностˮ. Определението за „виртуалноˮ е нещо близко до реалността, а понятието „реалностˮ е свързано с това, което преживяваме като хора. Така терминът „виртуална реалностˮ всъщност означава „нещо почти реално / почти реалностˮ. За да се получи тази „почти реалностˮ е необходимо определена симулация на реалността, която да се приближава към истинската реалност.

Виртуалната реалност е технология която, позволява потребителя да взаимодейства с компютърно симулирана среда, било то истинска или въображаема. Повечето познати днес среди на виртуална реалност са предимно визуални преживявания прожектирани на компютърния екран или през специални стереоскопични дисплеи, но някои симулации включват допълнителна сензорна информация, като звук през говорители или слушалки. Някои съвременни „хаптични“ системи включват и осезателна информация, позната като Force feedback и срещана в медицински приложения и игри.

 

Виртуална Реалност е една компютърна симулация на (интерактивна) 3D среда, в която човек има усещане за реалното присъствие , и която наблюдава през специален устройство/ устройства –  виртуални очила

Потребителите могат да взаимодействат със средата чрез употребата на обикновени входни устройства като клавиатура и мишка, но и чрез многомодални устройства като: „Ръкавицата с кабели“ (Wired glove), „Полемусовата буум ръка“(Polhemus boom arm) или „Действащ във всички посоки механизъм“ (omnidirectional treadmill). Симулационната среда може да бъде подобна на реалния свят, например, симулации за пилотски или бойни тренировки, или може да се различава както е в някои игри. На практика към настоящия момент е много трудно да се създаде преживяване във виртуална реалност с висока точност на възпроизвеждане, поради липсата на достатъчно мощна изчислителна сила за размера на изображението и широчината на информационния канал. Все пак, тези ограничения се очаква да бъдат преодолени за в бъдеще, когато изчислителната, изобразителна и информационна технологии станат по-мощни.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *