Фондация Ятрус

Опазване на културното наследство чрез иновативни технологии

Експертни изследвания

Експертни изследвания за културно-историческото наследство и  богатство 

Прочети повече

Провеждане на конференции

Провеждане на конгреси, конференции, семинари, форуми ,дискусии и фестивали

Прочети повече

Проекти по
програми

Участие в български и международни програми и проекти в туристическия сектор

Прочети повече

Създаване на структури

Създаване на временни или постоянни структури за реализирането на всички тези дейности.

Прочети повече
ВИЗИЯ И МИСИЯ

Фондация „Ятрус” носи името на древен римски град на устието на р.Янтра. 

Притежавайки знанията за славното минало на страната ни, си поставяме като основна задача да популяризираме културно-историческото и духовно наследство като специален фокус е римското наследство.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
Фондация Ятрус

Начини за реализиране на основната цел

Да учредява и подпомага младежки организации и акции, свързани с опазването на наследството и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.а учредява и подпомага младежки организации и акции, свързани с опазването на наследството и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.

Научи повече за нас

Паметници на културата

Да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и социализацията на паметници на културата в Северен Централен Планов районДа работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и социализацията на паметници на културата в Северен Централен Планов район

 learn more

Историческо наследство

Да съдейства на държавни и местни институции за съхраняване и опазване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;Да съдейства на държавни и местни институции за съхраняване и опазване на българското културно-историческо наследство и природно богатство.

 learn more

Природни богатства

Да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията; Да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията.

 learn more

Културен туризъм

Да популяризира българското културно-историческо наследство и природно богатство в Европа и света и съдейства за развитие на културен исторически туризъм и други форми на алтернативен туризъм; Да популяризира българското културно-историческо наследство и природно богатство в Европа и света и съдейства за развитие на културен исторически туризъм и други форми на алтернативен туризъм.

 learn more

Проект “Създаване на условия за развитие на ученическия и младежки туризъм в рибарска област ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

Насърчаване на граждански инициативи, свързани с повишаване на жизнения статут на учащите и младежите, свързани с развитие на туризъм и отдих по река Дунав, опазването на околната среда, подпомагането на спортни дейности и туристически дейности, младежкия отдих, спорт и туризъм, като цяло.

Прочети повече

Получавай новини на своя имейл

Среща “Бизнес в сферата на виртуалните иновации”

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растежˮ, на 16.07.2020г. в гр. Русе се проведе среща с младежи, които имат нагласи да стартират бизнес[…]

Read more
0

Добавена реалност /разширена реалност

Разширената реалност ( AR ) е интерактивно преживяване на среда в реалния свят, при която обектите, които пребивават в реалния свят, се усилват от компютърно генерирана визуална  информация, понякога чрез множество сензорни устройства за[…]

Read more
0

Виртуална реалност – какво е това ?

.Понятието „виртуална реалностˮ се състои две думи „виртуалнаˮ и „реалностˮ. Определението за „виртуалноˮ е нещо близко до реалността, а понятието „реалностˮ е свързано с това, което преживяваме като хора. Така[…]

Read more
0

Свържете се с нас

За въпроси и повече информация можете да се свържете с нас като попълните формата.